PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

I. Prelucrarea datelor la nivelul Liceului Teoretic Ion Creanga Tulcea

        1) Informare cu privire la prelucrarile de date cu caracter personal

        2) Formulare de exercitare a drepturilor de catre persoanele vizate

                             a) Model de cerere pentru exercitarea dreptului de acces

                             b) Model de cerere pentru exercitarea dreptului la interventie

                             c) Model de cerere pentru exercitarea dreptului de opozitie

 

                                  d) Declaratie de consimtamant privind prelucrarea datelor cu caracter personal peste 16 ani

                                  e) Declaratie de consimtamant privind prelucrarea datelor cu caracter personal sub 16 ani

II. Legislatie relevanta

     1. Regulamentul 679/2016

     2. Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare
     4. Instrucţiunile ministrului administraţiei şi internelor nr. 27/2010 privind măsurile de natură organizatorică şi tehnică pentru asigurarea securităţii prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate de către structurile/unităţile MAI.

III. Link-uri utile:


         1. Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
         2. Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD)

         3. Grupul de Lucru Art. 29

IV. Definitii